aktuelt

Trenger du å se på noe smått?

I oktober har Innakva LAB fått montert et mikroskop som er plassert på Abelnes! Mikroskopet kan brukes til forskning og utvikling. Og er utstyrt for å kunne se på mikroalger og helt ned til en størrelsesorden på 0,5 µm. Mikroskopet har utstyr for å kunne skille...

Klyngeleder søkes!

Klyngeleder søkes!

På grunn av større aktivitet og høyere ambisjoner for Innakva KLYNGE sitt arbeid, søker foreninga nå etter daglig leder.

Må blå vekst avlyses i sør?

Må blå vekst avlyses i sør?

Politikere fra stort sett alle partier snakket varmt om blå vekst og hvor nødvendig dette er for både Norge og Sørlandet. Nå er det på tide at de samme folkevalgte begynner å snakke ærlig om at de egentlig ikke ønsker ei aktiv blå næring på Sørlandet.

Innakva LAB møtte flere kjente på Aqua nor 2021

I forrige uke foregikk Aqua nor i Trondheim, og Innakva LAB var på plass. Aqua nor verdens største messe for akvakulturteknologi, og en viktig internasjonal møteplass for havbruksnæringen. I år var nærmere 17 000 besøkende på messa og 8 000 på den digitale...

Ny frist 15 oktober! Tilskudd til bærekraftig blå næring.

Edit: Blått kompetansesenter har nå bestemt at de kun vil ha en frist 15 oktober, og vetdak kan først forventes 25 november. Tidligere var det opperert med to søknadsfrister en 1 september og en 15 oktober.  Blått Kompetansesenter lyser ut 1,7 millioner til...

Matressurser fra havet

Matressurser fra havet

Fiskere, kokker, forskere og ressurspersoner fra forvaltning og andre sektorer møtes på Lindesnes 5.-6. oktober.

Klynga satser videre

På årsmøtet i Innakva bedriftsklynge vedtok deltakerne strategien for videre arbeid, som blant annet innebærer at det skal jobbes for eierskap i Akvalab sør.  Les mer fra årsmøtet på Lister Nyskapings nettside