om innakva

innakva er et møtepunkt og en samarbeidsarena for bedrifter, gründere, myndigheter og ulike kunnskapsmiljø.

Vår felles visjon er flere arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom en bærekraftig bruk og forvaltning av våre akvatiske økosystem og ressurser.

Bedrifter på Sørlandet skaper store verdier gjennom fangst,  oppdrett, foredling og omsetning av produkter fra vann og hav.

Samarbeid om kompetanse, rammevilkår og infrastruktur styrker denne verdiskapingen og gjør at felles ressurser forvaltes bedre.

Prosjekteier og opptatt av  næringsnær innovasjon og kunnskapsutvikling. 

Bidrar sammen med næringsliv og andre partnere til finansiering av arbeidet.

kontakt

Jørgen Tjørhom

Prosjektleder innakva

Telefon:

913 12 402

E-post

jorgen.tjorhom@listernyskaping.no

styringsgruppe

Arnt Abrahamsen

Leder

Ordfører i Farsund og leder av Listersamarbeidet

Tove M Gabrielsen

Medlem

Professor ved UiA, kystsoneøkologi

Karl Olaf Jørgensen

Medlem

Daglig leder av Hellesund fiskeoppdrett

Observatører

Styret i Innakva bedriftsklynge
Rita Schage (Innovasjon Norge)
Siren M Neset (Forskningsrådet)