Blå vekst må avlyses i sør

Blå vekst må avlyses i sør

Politikere fra stort sett alle partier snakket varmt om blå vekst og hvor nødvendig dette er for både Norge og Sørlandet. Nå er det på tide at de samme folkevalgte begynner å snakke ærlig om at de egentlig ikke ønsker ei aktiv blå næring på Sørlandet. Denne teksten...
Nytt styre etter årsmøte i klynga

Nytt styre etter årsmøte i klynga

Gode diskusjoner og stor interesse for ulike verv da Innakva KLYNGE møttes til årsmøte. Årsmøtet fant sted på Abelsnes i Flekkefjord kommune 18. august, hos bedriften Norsk oppdrettsservice. Det var 14 frammøtte som til sammen representerte 11 stemmeberettigede...
Matressurser fra havet

Matressurser fra havet

Fiskere, kokker, forskere og ressurspersoner fra forvaltning og andre sektorer møtes på Lindesnes 5.-6. oktober. Tema som belyses: kunnskap om nye arter kvalitet og produktutvikling organisering av fangst, mellomlagring og salg behovet for levendelagringsfasiliteter...

Klynga satser videre

På årsmøtet i Innakva bedriftsklynge vedtok deltakerne strategien for videre arbeid, som blant annet innebærer at det skal jobbes for eierskap i Akvalab sør.  Les mer fra årsmøtet på Lister Nyskapings...
Tillatelser for akvakultur på Sørlandet

Tillatelser for akvakultur på Sørlandet

Oversikt fra Fiskeridirektoratet viser at virksomheter på Sørlandet har anledning til å produsere på et vidt spekter av ulike dyr og planter.  I de siste årene er det særlig nye arter av tare som det er søkt og gitt tillatelse til. Videre finner vi berggylt og...