Partnerskapet Blå Vekst på Agder er etablert for at de deltagende kommunene på best mulig måte kan bidra til gjennomføring av den nasjonale strategien på Agder.

Kontakt

Kåre Andersen

Næringssjef i Arendal og leder av partnerskapet

M: 902 38 777