• Løfter bedriftenes interesser og perspektiv
  • Bygger identitet og kunnskap for næringa
  • Skaper nyttige samarbeid

samarbeid om blå vekst 

Verdier og nye arbeidsplasser skapes i bedriftene og av gründere som vil noe. Deltakerne i foreningen Innakva KLYNGE er derfor fundamentet for Innakva-initiativet.

Innakva KLYNGE er åpen for samarbeid med alle gode og relevante krefter som ønsker å bidra til vår felles visjon om bærekraftig blå vekst.

deltakere innakva bedriftsklynge

 

Aegir havbruk AS

Havbeite hummer.

Produksjon, høsting og bearbeiding av tare. Nye produkter, metoder og verdikjeder.

 

Anne Lene Dale AS

Nettverk, innovasjon og utviklingsarbeid for blå næring.

 

Baug Aqua AS

Sensorteknologi og IoT for akvakulturnæring.

 

Feedback Aquaculture

Akvaponi, RAS-teknologi.

 

Agder fiskehelsetjenester

 

Oppdrettsteknikk AS

Laboratory Services for the Marine Industry in Norway.

Utvikling av tareproduksjon og -verdikjeder.

Foredling av fisk og annen sjømat.

 Kjøp og salg av leppefisk og levende transport av fisk til Havbruksnæringen.

 

CFD Marine AS

Klimaplattform for innsikt i elver, bekker og fjorder.

Totalleverandør av tjenester for å bekjempe lakselus.

Sustainable ecofriendly solutions for the fish farming industry.

Load handling equipment, live fish handling, mechanical interfaces etc. Design, engineering and service.

Rensefisk på vei – over hele Norge.

Norges sør-østligste produksjon av laks – i Lillesand kommune.

 Designing fluid separation systems for marine, pharmaceutical and other industries.

Utstyr til fiske og båt. Netthandel.

 

Ogtech AS

 

Norsk oppdrettsvaksinering AS

 

Lista laks AS

Norges sydligste produksjon av laks, rett vest for Lindesnes.

Nasjonalt laksesenter. Spektakulær laksetrapp. Utstillinger, foredrag, pedagogiske opplegg m.m.

Cargo vessels feeding the aquaculture industry.

Smart design, digitalization and electrification for higher efficiency and more sustainable solutions in multiple industries.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er et miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål.

Båter konstruert for effektivt og økonomisk fiske, tilpasset individuelle behov.

Produksjon av brunørret.

 

Rekevig ørret AS

Produksjon av brunørret i Lundevann, Flekkefjord kommune.

Leverandør av robuste og portable undervannsdroner.
Service. Teinejakta.

Landbasert oppdrett av piggvar. 

Klekkeri og produksjon av settefisk. Lokale stammer. Ørret, røye.

Alt innen undervannsarbeid.

 

Venturos AS

Investeringsselskap.