Fiskere, kokker, forskere og ressurspersoner fra forvaltning og andre sektorer møtes på Lindesnes 5.-6. oktober.

Tema som belyses:

  • kunnskap om nye arter
  • kvalitet og produktutvikling
  • organisering av fangst, mellomlagring og salg
  • behovet for levendelagringsfasiliteter
  • fangstbasert akvakultur
  • reguleringer og myndighetskrav
  • marked, valg av forretningskonsept, osv.

Samlingen skal kartlegge kunnskapshull og  støtte opp om næring og utvikle samarbeid med kunnskapsmiljø og kommersielle aktører.

Den arrangeres av Rosfjord strandhotell i samarbeid med prosjektet Innakva og Akvalplan-niva AS.

Les mer om fagsamlinga her