Oversikt fra Fiskeridirektoratet viser at virksomheter på Sørlandet har anledning til å produsere på et vidt spekter av ulike dyr og planter. 

I de siste årene er det særlig nye arter av tare som det er søkt og gitt tillatelse til. Videre finner vi berggylt og dypvannsreke som nykomlinger i oversikten. I Sirdal og Flekkefjord er flere av lokalitetene knyttet til ferskvann, mens resten er sjø.

Tabellen under viser alle lokaliteter på Agder med akvakulturtillatelser, fra Sirdal i nord-vestre del av fylket til Risør i øst. Sist oppdatert i mai 2020.

Kommune Lokalitet Selskap Art
Sirdal Rutlebekk Norsk ørret AS Ørret, røye
Flekkefjord Abelsnes Norsk oppdrettsservice Bergylt, rognkjeks
Flekkefjord Guleodden Seaweedproduction Sukkertare, butare, fingertare, fjærehinne, søl, havsalat, bladtare, krusflik, stortare
Flekkefjord Fjellsæ MOWI ASA Regnbueørret, ørret, laks
Flekkefjord Napp, Skipningsdalen, Pinnen, Salvågvika, Buksevika, Djupevika MOWI ASA Regnbueørret, ørret, laks
Flekkefjord Gyland Roy Hjelleset Ørret, laks, røye, regnbueørret
Flekkefjord Rekevika Vidar Birkeland Ørret
Kvinesdal Sagebukta Listerskjell Blåskjell
Kvinesdal Øye Stolt Sea Farm Turbot Norway AS Piggvar, kveite
Kvinesdal Øye Far seafood AS Dypvannsreke
Farsund Farøy Aegir havbruk AS Hummer
Farsund Ydstesteinen Aegir havbruk AS Hummer
Farsund Kjeholmen Hellesund fiskeoppdrett AS, Korshavn havbruk AS, Sørvest laks AS Laks, ørret, regnbueørret
Lyngdal Hausvik Fjord service Flekkefjord AS Hummer, trollkrabbe, sjøkreps, taskekrabbe, dypvannsreke
Lyngdal Hausvik Landbasert akvakultur Norge AS Søl, sukkertare, grisetang, havsalat, fjærehinne, grisetangdokke, berggylt, rognkjeks
Lyngdal Nakkestad Hellesund fiskeoppdrett AS, Korshavn havbruk AS, Sørvest laks AS Laks, ørret, regnbueørret,
Lyngdal Revøy Korshavn havbruk AS Laks, ørret, regnbueørret
Lindesnes Høylandskjæret Clean fish group AS, Leppefisk com AS Rognkjeks, berggylt
Kristiansand Kalholmen Rolf Rikard Berge Østers, kamskjell, blåskjell
Kristiansand Herøya Sjøfrakt sør AS Østers, kamskjell, blåskjell
Kristiansand Oksøy Flekkerøy hummer SA Hummer
Kristiansand Hattesteinen Flekkerøy hummer SA Hummer
Lillesand Auenes Hellesund fiskeoppdrett AS, Korshavn havbruk AS, Sørvest laks AS Laks, ørret, regnbueørret
Lillesand Risholmen Hellesund fiskeoppdrett AS, Sørvest laks AS Laks, ørret, regnbueørret
Lillesand Langholmen Per Christian Hoelfeldt Lund Østers, kamskjell, blåskjell
Grimstad Arnevik Per Christian Hoelfeldt Lund Østers, blåskjell
Grimstad Kaldvellfjorden Per Christian Hoelfeldt Lund Blåskjell
Grimstad Landvik NIBIO Røye, ørret, laks, regnbueørret
Arendal Flødevigen Havforskningsinstituttet Fingertare, sukkertare, krusflik, søl, smal fjærehinne, svartkluft, blåskjell, sjøkreps, drøbaksjøpinnsvin, stillehavsøsters, dypvannsreke, østers, blåskjell, hummer, skrubbe, piggvar, gråsteinbit, tunge, makrell, flekksteinbit, sild, kveite, torsk, brisling, sei, rognkjeks, bergnebb, rødspette, laks, regnbueørret, ørret.
Arendal Flostadfjorden Agder mussels AS Østers, strandsnegl, o-skjell, blåskjell
Arendal Finskot Agder mussels AS Østers, strandsnegl, o-skjell, blåskjell
Arendal Korsen Agder mussels AS Blåskjell
Risør Lindvika Agder mussels AS Blåskjell
Risør Finnøysundet Agder mussels AS Blåskjell
Risør Stomber Agder mussels AS Østers, blåskjell, kamskjell
Risør Ramskjær Agder mussels AS Blåskjell
Risør Moensskåt Agder mussels AS Østers, kamskjell, blåskjell

Kilde: Fiskeridirektoratets kartbase Yggdrasil: https://yggdrasil.fiskeridir.no/