Dyrke østers og blåskjell i Agder?

Med støtte fra Blått Kompetansesenter Sør starter i august 2020 et samarbeidsprosjekt for å se på mulighetene for dyrking av østers og blåskjell i Agder. En rekke bedrifter deltar, både i og utenom Innakva-klynga, i tillegg til Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet.

Prosjektet er åpent og søker samarbeid med relevante aktører, særlig bedrifter i klynga. Prosjektleder er Anne Lene Dale og prosjektet vil gjennomføres i regi av hennes nyopprettede selskap Anne Lene Dale AS.

– Jeg har stor tro på samarbeid mellom bedrifter dersom vi skal få en skjellnæring opp å stå i Agder, sier Anne Lene Dale.

Hun legger til at det sannsynligvis er behov for samarbeid særlig når det gjelder mottak, rensing, kvalitetssikring og videre prosessering samt om markedsføring og eksport.

– Innakva vil være kjempeviktig for å få til et slikt samarbeid, og det er veldig inspirerende at så mange har vist interesse for arbeidet!

Nærmere bestemt vil prosjektet undersøke Sørlandets konkurranseevne når det gjelder både naturgitte forhold og offentlige rammebetingelser sammenliknet med utvalgte skjellproduserende land i Europa.

Kontakt

Anne Lene Dale

M: 908 58 114