Produksjon av berggylt

Norsk oppdrettsservice AS (NOS) har stadige gjennombrudd når det gjelder produksjon av berggylt. På bildet viser Axel Sunde resultat av selskapets utviklingsarbeid.

Selskapet har et langsiktig og strategisk arbeid for stadig kunne forbedre bruken av rensefisk i Norge. NOS har siden oppstart produsert rognkjeks med stor suksess. Samtidig har berggylt alltid vært en art det er knyttet stor interesse til, da en har sett stor effekt av villfanget berggylt i merd.

Berggylt er en art som det er utfordrende å produsere og vi har gått inn i dette arbeidet med stor respekt for vanskelighetsgraden. Over tid har vi bygd opp nødvendig kompetanse for å klare produksjonen, sier FoU-ansvarlig Andreas Lindhom.

Blått kompetansesenter sør bidro i 2020 med en støtte på kr 200 000 til dette utviklingsarbeidet hos NOS. Samarbeid med andre aktører vektlegges sterkt hos selskapet, og Landbasert Akvakultur i Lyngdal og Agagylta på Bømlo har vært særlig viktige i dette prosjektet. Første berggylt fra egen produksjon er planlagt sjøsatt i mai 2021. Disse vil få tett oppfølging for å registrere hvordan de i praksis fungerer i merd.

Kontakt

Andreas Lindhom

Ansvarlig for forskning og utvikling hos Norsk oppdrettsservice AS

M: 918 86 345