Rensefisk-database gir unik innsikt

Stadig flere forskningsmiljøer viser interesse for Norsk oppdrettsservice AS (NOS) sin database med registreringer om effekt av rensefisk.

Med kunnskap og data fra sitt mangeårige arbeid med rensefisk vil selskapet nå bistå forskningsprosjekter ved Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og innovasjonsselskapet INAQ. Hensikten er  å kartlegge hvilken effekt rensefisk har i ulike faser og situasjoner, og hvordan næringen kan få bedre kontroll på lusa.

Helt siden 2018 har vi systematisk henta inn og tatt vare på informasjon om både villfanget og produsert rensefisk, sier FoU-ansvarlig ved NOS Andreas Lindhom. Det betyr at vi i dag har en database basert på over 13 000 prøver.

Databasen, som går under navnet Rensefiskhjelperen, er forventet å øke med 400 til 1400 prøver per måned. Her kartlegges mengde lus som hver fisk har spist, samtidig som ulike eksterne faktorer registreres. Dette utgjør en svært stor mengder data om hvor mye lus rensefisken spiser til ulike tider og ved ulik temperatur.

Brukt og analysert på rett måte vil denne databasen kunne gi unik og svært matnyttig informasjon for oppdrettsnæringen.

På bildet til høyre utfører Inge Abrahamsen mageinnholdsanalyse på rognkjeks.

Kontakt

Andreas Lindhom

Ansvarlig for forskning og utvikling hos Norsk oppdrettsservice AS

M: 918 86 345