Dyrke østers og blåskjell i Agder?

Dyrke østers og blåskjell i Agder?

Dyrke østers og blåskjell i Agder? Med støtte fra Blått Kompetansesenter Sør starter i august 2020 et samarbeidsprosjekt for å se på mulighetene for dyrking av østers og blåskjell i Agder. En rekke bedrifter deltar, både i og utenom Innakva-klynga, i tillegg til...
FjordRens

FjordRens

FjordRens Hva kan blåskjell fortelle om status for innhold av tungmetaller og miljøgifter i vannmassene og potensiell fare for dyr og mennesker? Og hvordan stemmer dette overens med informasjonen vi får fra kjemiske analyser av bunnsediment? FjordRens er et bredt...