FjordRens

FjordRens

FjordRens Hva kan blåskjell fortelle om status for innhold av tungmetaller og miljøgifter i vannmassene og potensiell fare for dyr og mennesker? Og hvordan stemmer dette overens med informasjonen vi får fra kjemiske analyser av bunnsediment? FjordRens er et bredt...