ressurser

innakva LAB

Infrastruktur og attraktivt samarbeidsarena for test, innovasjon, forskning og utviklingsarbeid i de marine næringene.

Infrastructure and an attractive cooperation arena for testing, innovation, research and development work in the marine industries.

LOBStER

Prøvetakingsstasjon i Farsunds skjærgård (Lister Oceanographic and Biologic Station for Education and Research).Tidsserie for oseanografiske og planktoniske data.

innakva VEKST

Gjennom støtte fra SIVA er vi en god samarbeidspartner for «blå virksomheter» med evne og vilje til vekst.