• Innakva Vekst er en bransjesatsning i næringshageprogrammet betalt av SIVA, lokalisert hos Lister Nyskaping.
  • Innakva Vekst jobber direkte med en og en bedrift og hjelper med individuell bedriftsutvikling.
  • Innakva Vekst har i dag rundt 20 målbedrifter.

Næringshagene på Sørlandet

Næringshagene på Sørlandet har sammen med Innoventus sør tatt initiativ til en felles satsing for bedrifter i den blå sektoren.

SIVA støtter initiativet økonomisk, noe som gjør at vi i fellesskap kan tilby tett oppfølging og veiledning til blå bedrifter med evne og vilje til vekst.

Sammen utgjør vi et sterkt lag med mange kompetente ressurspersoner som dekker et bredt spekter av tema innen bedriftsutvikling og blå næringsutvikling.

 

Kontaktperson i innakva Vekst

Kjell Vidar Netland

kjell.vidar.netland@listernyskaping.no

Kontaktpersoner i næringshagene

Christiane Skage – Lister Nyskaping

Hilde Tallaksen – Lindesnesregionen næringshage

Camilla Grantham – På gang

Kamilla Sharma – Innoventus sør