Misjonen for Innakva LAB:

«Innakva LAB skal tilby en felles arena for gründere, næringsliv, forskning, undervisning og myndigheter innen blå næring. Gjennom å være et kontaktpunkt, legger vi til rette for et tverrfaglig kompetanseøkosystem, som skal bidra til verdiskapning, næringsutvikling, undervisning og forskning. I dette arbeidet skal Innakva LAB være en nøytral aktør som tilbyr infrastruktur, kunnskap og nettverk.»

  • Teknisk utstyr, infrastruktur, tillatelser og lokaliteter for forskning, undervisning og utviklingsarbeid.
  • Tjenester for gjennomføring av forskning, undervisning og utviklingsarbeid.
  • Tilrettelegging for samarbeid mellom nærings- og kunnskapsaktører.
  • Samlokalisering i et sterkt og tverrfaglig kompetansemiljø.
  • Formidling av kunnskap om akvatiske økosystem og en bærekraftig forvaltning av disse.

Innakva LAB har mottatt støtte fra Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandet Kompetansefond. 

Kontakt

Lone Jevne

M: 995 02 954

Epost: lone@innakva.no

Trenger du å se på noe smått? 

Innakva LAB har bestilt et Eclipse Ts2R-FL mikroskop som er forventet plass i løpet av september (2021).

Med dette mikroskopet kan du se på mikroalger og andre små organismer ned til 0,5 µm størrelse. Det har tilleggsutstyr som gjør at du bl.a. kan se på om organismer fluoriserer, skille levende og døde celler, og ta flotte bilder som kan brukes til rapporter, søknader og nettsider.

 

Mer informasjon kommer.

Vi jobber med å utforme nettsiden, men er ikke helt i mål enda. 

Her kommer en seksjon for å vise både hva Innakva LAB tilbyr og hva vi har på planen.