LOBStER

Prøvetakingsstasjon i Farsunds skjærgård med tidsserie for oseanografiske og planktoniske data (Lister Oceanographic and Biologic Station for Education and Research).

Etablert i 2018 av professor Tove M. Gabrielsen ved UiA.