Gode diskusjoner og stor interesse for ulike verv da Innakva KLYNGE møttes til årsmøte.

Årsmøtet fant sted på Abelsnes i Flekkefjord kommune 18. august, hos bedriften Norsk oppdrettsservice. Det var 14 frammøtte som til sammen representerte 11 stemmeberettigede deltakere.

I tillegg til årsmøtesakene, ble det gitt følgende orienteringer:

  • Videregående opplæring og samarbeid med næringa. Innlegg ved Anne Karin Skaarva, Lister opplæringskontor.
  • Høyere utdanning og samarbeid med næringa. Innlegg ved Marte Sodeland og Trond Rafoss.
  • Innakva LAB ved daglig leder Lone Jevne.

 

Årsmøtet godkjente:

 

Rafoss fortsetter som leder – Scnell avløser Igland i styret

Det ble spennende voteringer om både vervet som styreleder og nytt styremedlem. Åge Igland (Korshavn havbruk) tok ikke gjenvalg til styret, og ble dermed avløst av Jeff Schnell (Cyanotope). Alexander Stene (Oppdrettsteknikk) tok gjenvalg og fikk dermed 2 nye år som styremedlem.

Styreleder velges for 1 år om gangen. Her stilte Trond Rafoss (Landbasert akvakultur Norge og Seaweed Production) til gjenvalg med Jeff Schnell som utfordrer. Det endte med at Rafoss fikk fornyet tillit fra deltakerne i klynga.

Av andre verv, ble Joachim Stoss (eget selskap) valgt som revisor og Karl Tron Skarpnes (Norsk oppdrettsservice) går inn i valgkomiteen.

Protokoll fra årsmøtet finner du her