I forrige uke foregikk Aqua nor i Trondheim, og Innakva LAB var på plass. Aqua nor verdens største messe for akvakulturteknologi, og en viktig internasjonal møteplass for havbruksnæringen. I år var nærmere 17 000 besøkende på messa og 8 000 på den digitale messeplattformen. På messen deltok både fiskeriministeren og statssekretæren, og det var kunngjøring av flere nyheter for havbruksnæringen, deriblant den nye utgaven av standarden for flytende akvakulturanlegg NS 9415. Det var også en anledning for forskningsmiljøene å legge frem ny forskning, det var fokus på blant annet, landbasert oppdrett, eksponert havbruk, oppdrett av og forskning på lavtrofiskearter, sirkulært havbruk, fiskehelse, lakselus og mye mer.

 

Det var også flere kjente fjes fra Agder tilstedet.

På messen deltok både Fiskevelferd AS med Kjetil Rykkje og Leif Salthaug. Techano deltok med fem personer Edvin Tunheim Tønnessen, Øystein Bondevik, Morten Sørensen, Nils Stray og Tor Anders Aasen. Karl Olaf Jørgensen fra Hellesund Fiskeoppdrett var og til stede.

Kanskje var det flere selskaper/ personer selskaper jeg ikke møtte på? 

Oppdatering 10.09.2021:
Det var det, Baring hadde en stor delegasjon på AquaNor sammen med Fjord Solutions, hvor det ble servert Sushi av Trond Moi. 

Innovasjon Norge, Norges forskningsråd (NFR) og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) holdt en lunsj debatt og diskuterte hvordan de komplementerte hverandre. Her presenterte FHF en ny utlysning på 10 millioner til forskning på «Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer»

Linker:

FHF utlysning: https://www.fhf.no/utlysninger/utlysninger/biosikker-bruk-av-organisk-materiale-i-utslipp-fra-lakseproduksjon-til-produksjon-av-f%C3%B4rraavarer/

info om NS 9415: https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/fiskeri-akvakultur-og-mat/2021-nyheter/mot-oss-pa-aquanor/