På grunn av større aktivitet og høyere ambisjoner for Innakva KLYNGE sitt arbeid, søker foreninga nå etter daglig leder.

Inntil ny daglig leder er på plass, er det Liv Birkeland som sammen med styret sørger for driften av Innakva KLYNGE. Til å hjelpe med rekrutteringsprosessen, er selskapet People leid inn, med Thor-Eivind Fosse som kontaktperson.

Les stillingsannonsen her