GCE NODE og Innakva har gleden av å invitere deg til Norsk Havbruk seminaret
«Utvikling og innovasjon for fremtiden»!

Havbruk er for Norge en viktig næring som skaper arbeidsplasser, ny kompetanse og store verdier.
Det har de siste årene vært en økende interesse for offshore havbruk, dvs. fiskeoppdrett som foregår
lenger til havs enn det som er vanlig i dag. Dette henger sammen med et økende behov for areal og
miljø- og sykdomsutfordringer i flere områder hvor det drives oppdrett i dag.
Gjennom ordningen med utviklingstillatelser, har regjeringen lagt til rette for utvikling av ny
havbruksteknologi, herunder teknologi som egner seg for virksomhet på mer eksponerte lokaliteter.

GCE NODE har hatt aktiviteter innen havbruk siden 2018, og aktivitetene for 2021 bygger videre på tidligere arbeid.
Havet er grunnsteinen for nye arbeidsplasser, matproduksjon og energi ifølge FNs bærekraftsmål,
Horisont Europa og EU-kommisjonen og regjeringen i Norge. Dette er områder der flere av bedriftene i
GCE NODE allerede har verdensledende teknologiske løsninger, men hvor de trenger en bedre forståelse for
behovene i havbruksnæringen for å kunne gå videre med videreutvikling gjennom spesifikke FoUI-prosjekter.

For program og påmelding klikk på linken under:

Norsk Havbruk – Utvikling og Innovasjon for Fremtiden