Edit: Blått kompetansesenter har nå bestemt at de kun vil ha en frist 15 oktober, og vetdak kan først forventes 25 november. Tidligere var det opperert med to søknadsfrister en 1 september og en 15 oktober. 

Blått Kompetansesenter lyser ut 1,7 millioner til næringsprosjekter som fremmer bærekraftig innovasjon og utvikling innen fiskeri og akvakultur. Det gis inntil 300 000 kr til hvert prosjekt. Å koble på en masterstudent fra UiA, eller å ha et samarbeid med andre forskningsinstitusjoner vil gi fortrinn. Har du en ide og trenger

Fristen er 15 oktober.

  • en sparringspartner,
  • hjelp til å komme i kontakt med masterstudenter eller forskningsmiljøer masteroppgave
  • hjelp til å utforme en masteroppgaveide / prosjektide

Ta kontakt med Lone Jevne (lone@innakva.no) på Innakva LAB så kan vi hjelpe deg. Les mer om utlysningen på nettsidene til agder fylkeskommune HER. 

Fotograf: Johnn